Impressum

KAMP MATERADA d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge

KAMP MATERADA d.o.o.

Zagreb (Grad Zagreb)

Čulinečka cesta 152

 Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080908341, OIB:     05984374606

Temeljni kapital: 3.300.000,00 kn uplaćen u cijelosti

 Uprava: S.Matika

IBAN: HR34 23400091110653400 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.

IBAN: HR03 24020061100702527 otvoren kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka