Impressum

KAMP MATERADA d.o.o.
Čulinečka cesta 152
Zagreb, Hrvatska
 
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu
MBS: 080908341, OIB: 05984374606
Temeljni kapital društva: 770.000,00 kuna u cijelosti uplaćen
Žiro račun: Erste&Steiermärkische Bank, Zagreb IBAN: HR0324020061100702527
                   Privredna banka Zagreb, IBAN: HR3423400091110653400
 
Direktor:
Alberto Golomeić